Üniversiteler

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi
» Adnan Menderes Üniversitesi
» Afyon Kocatepe Üniversitesi
» Akdeniz Üniversitesi
» Anadolu Üniversitesi
» Ankara Üniversitesi
» Atatürk Üniversitesi
» Adıyaman Üniversitesi
» Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
» Ahi Evran Üniversitesi
» Aksaray Üniversitesi
» Amasya Üniversitesi
» Ardahan Üniversitesi
» Atılım Üniversitesi
» Acıbadem Üniversitesi
» Abdullah Gül Üniversitesi
» Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
» Avrasya Üniversitesi
» Balıkesir Üniversitesi
» Boğaziçi Üniversitesi
» Bahçeşehir Üniversitesi
» Başkent Üniversitesi
» Beykent Üniversitesi
» Bilkent Üniversitesi
» Bülent Ecevit Üniversitesi
» Bartın Üniversitesi
» Batman Üniversitesi
» Bayburt Üniversitesi
» Bilecik Üniversitesi
» Bingöl Üniversitesi
» Bitlis Eren Üniversitesi
» Bozok Üniversitesi
» Bursa Teknik Üniversitesi
» Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
» Bursa Orhangazi Üniversitesi
» Celal Bayar Üniversitesi
» Cumhuriyet Üniversitesi
» Cerrahpaşa Üniversitesi
» Canik Başarı Üniversitesi
» Çağ Üniversitesi
» Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
» Çankaya Üniversitesi
» Çukurova Üniversitesi
» Çoruh Üniversitesi
» Çankırı Karatekin Üniversitesi
» Dicle Üniversitesi
» Doğuş Üniversitesi
» Dokuz Eylül Üniversitesi
» Dumlupınar Üniversitesi
» Düzce Üniversitesi
» Ege Üniversitesi
» Erciyes Üniversitesi
» Erzincan Üniversitesi
» Erzurum Teknik Üniversitesi

» Fatih Üniversitesi
» Fırat Üniversitesi
» Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
» Gazi Üniversitesi
» Giresun Üniversitesi
» Galatasaray Üniversitesi
» Gaziantep Üniversitesi
» Gaziosmanpaşa Üniversitesi
» Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Gümüşhane Üniversitesi
» Gazikent Üniversitesi
» Gediz Üniversitesi
» Gelişim Üniversitesi
» Girne Amerikan Üniversitesi
» Gaziosmanpaşa Üniversitesi
» İstanbul Üniversitesi
» İnönü Üniversitesi
» İstanbul Bilgi Üniversitesi
» İstanbul Kültür Üniversitesi
» İstanbul Teknik Üniversitesi
» İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
» İstanbul Arel Üniversitesi
» İstanbul Aydın Üniversitesi
» İstanbul Bilim Üniversitesi
» İstanbul Medipol Üniversitesi
» İstanbul Şehir Üniversitesi
» İstanbul Ticaret Üniversitesi
» İzmir Ekonomi Üniversitesi
» İzmir Üniversitesi
» İnönü Üniversitesi
» Işık Üniversitesi
» Iğdır Üniversitesi
» Kocaeli Üniversitesi
» Kadir Has Üniversitesi
» Kafkas Üniversitesi
» Karamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
» Karadeniz Teknik Üniversitesi
» Koç Üniversitesi
» Kırıkkale Üniversitesi
» Katip Çelebi Üniversitesi
» Karabük Üniversitesi
» Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi
» Kastamonu Üniversitesi
» Kırklareli Üniversitesi
» Kilis 7 Aralık Üniversitesi
» KTO Karatay Üniversitesi
» Kemerburgaz Üniversitesi
» Lefke Avrupa Üniversitesi
» Maltepe Üniversitesi
» Marmara Üniversitesi
» Mersin Üniversitesi
» Mimar Sinan Üniversitesi
» Muğla Üniversitesi

» Mustafa Kemal Üniversitesi
» Mardin Artuklu Üniversitesi
» Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
» Muş Alparslan Üniversitesi
» Melikşah Üniversitesi
» Mevlana Üniversitesi
» Medipol Üniversitesi
» Namık Kemal Üniversitesi
» Niğde Üniversitesi
» Nevşehir Üniversitesi
» Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
» Necmettin Erbakan Üniversitesi
» Ondokuz Mayıs Üniversitesi
» Ortadoğu Teknik Üniversitesi
» Osmangazi Üniversitesi
» Ordu Üniversitesi
» Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
» Okan Üniversitesi
» Özyeğin Üniversitesi
» Pamukkale Üniversitesi
» Piri Reis Üniversitesi
» Rize Üniversitesi
» Sakarya Üniversitesi
» Sabancı Üniversitesi
» Selçuk Üniversitesi
» Süleyman Demirel Üniversitesi
» Siirt Üniversitesi
» Sinop Üniversitesi
» Sebahattin Zaim Üniversitesi
» Sütçü İmam Üniversitesi
» Şırnak Üniversitesi
» Şifa Üniversitesi
» Trakya Üniversitesi
» Tunceli Üniversitesi
» TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
» Toros Üniversitesi
» Turgut Özal Üniversitesi
» Türk Hava Kurumu Üniversitesi
» Uludağ Üniversitesi
» Uşak Üniversitesi
» Ufuk Üniversitesi
» Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
» Üsküdar Üniversitesi
» Yakın Doğu Üniversitesi
» Yeditepe Üniversitesi
» Yıldız Teknik Üniversitesi
» Yüzüncü Yıl Üniversitesi
» Yalova Üniversitesi
» Yaşar Üniversitesi
» Yeni Yüzyıl Üniversitesi
» Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
» Zirve Üniversitesi

  • Ankara Özel Öğrenci Yurdu
  • Ankara Kız Yurtları
  • Ankara Kız Öğrenci Yurtları
  • özel kız yurtları ankara
  • Ankara Özel Kız Yurdu